Klassefoto Lawickschool 1969

Kunst of managen

Wil een mens werk blijven doen wat zij al kan of wil ze steeds weer leren?

En hoe leert een mens dan?
Inmiddels wordt er meer gewerkt met kennis over verschillende leerstijlen.
Bestaat er ook een indeling waar ” niet lineair leren” onder valt? Dan heb ik het niet over rijen woordjes stampen voor een cursus Spaans, maar de inhoud misschien eerst in een mindmap verwerken.
Is er ook iets officieels als bewegend leren? Dus niet zitten bij opruimwerk (Getting things done) maar staan en bewegen; niet (alleen) leren in de collegebanken maar al doende on-the-job; niet lezen maar horen en zien.
En valt dat alles samen met niet kiezen voor een universitaire opleiding maar voor het volgen van een HBO?
Een oude leerweg, van leerling via gezel tot meester, had wel iets. Is dat tegenwoordig nog in de praktijk te brengen, of moet een mens zelf een weg daarin vinden? Bijv. door het volgen van een collegereeks Verandermanagement.
In ieder geval zegt het niets over het intelligentieniveau…

Leren wat je nog niet kan!
Dus niet je hersens gebruiken bij hoogbegaafdheid maar een handwerk ontwikkelen. Niet het schilderen (een familieaangelegenheid), decoreren of beeldhouwen(een familieaangelegenheid)  naar een hoger plan brengen, maar een goed manager worden. Niet de diepte in, professionaliseren, maar de breedte in, multi inzetbaar worden (een allround dilettant?).
Wat doe je dan met je ervaringen van een vorige branche, een vorig leerdoel?

Is er een einde aan leren of alleen aan het tempo ervan?
Wordt de opnamecapaciteit van een mens haar hersenen met het vorderen der jaren minder? Hangt dat af van een startniveau voordat dat merkbaar wordt of gaat het leren alleen een beetje langzamer. Of moet een mens anders leren leren? Of alleen nog maar steeds weer een beetje de comfortzone oprekken?

Wanneer ga je delen, wanneer ga je schenken?
Een laatste fase in het werkleven?

In ieder geval wil ik nu mijn ervaring met de zorg in gaan brengen voor de sociaal-culturele sector. Ik wil mijn ervaring met zorg en kunst verbinden. Kunst én managen verbinden, dus niet alleen teams vertroetelen maar ook een mooie omgeving verzorgen, faciliteren bij kunst en creativiteit organiseren.

Moet ik dan eerst professionaliseren in de kunst? Of is het voldoende mijn huidige ervaring met kunstzinnig werken te  integreren in het managen? En andersom.
In ieder geval is managen een kunst.

Wanneer beheerst een mens een kunst?

Bewaren

Bewaren

Bewaren