witte hibiscus

Dramadriehoek, gevangen in ageren en reageren

tegenover de winnaarsdriehoek

De Transactionele Analyse (TA) gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over de rol(len) die zij heeft en welke de omgeving heeft. Deze besluiten beïnvloeden onze interacties en daarmee de kwaliteit van onze verdere levensloop.
De termen dramadriehoek en winnaarsdriehoek grijpen terug op de TA, theorie van Eric Berne.

Het leven

Hoe zat het? Wat was de gedachte ook al weer achter mijn steeds weer hetzelfde reageren in bepaalde situaties? Soms helpt het me om de theorie weer op te zoeken …

De dramadriehoek

In deze driehoek van ageren en reageren worden de volgende rollen zichtbaar:

De redder*

 • actief
 • reagerend op nood en vanuit medelijden

Het slachtoffer

 •  klagend
 • object van het handelen van anderen

De volgeling (aanklager/vervolger)

 • verantwoording naar anderen doorschuivend
 • anderen aanklagend

*Je kunt extra vraagtekens zetten bij de nobele redder – Reageert zij uit een vlucht? Om niet een pas op de plaats te hoeven maken, om niet na te hoeven denken, om niet te hoeven zoeken naar de juiste oplossing?

De redder heeft een slachtoffer nodig, de volgeling heeft een voortrekker nodig, het slachtoffer heeft een klaagmuur nodig…
En vice versa!

Vicieuze cirkel

Het kan een vicieuze cirkel van actie, reactie en toekijken lijken bij steeds weerkerende tegenslag, chaos en afzijdigheid.

Toch kunnen we ingrijpen en uit deze draaikolk van vaste handelingen, gedachten en emoties komen en tegenover de dramadriehoek de rollen uit de winnaarsdriehoek inzetten.

De winnaarsdriehoek

helper

 •  eerst nadenken, afwegen
 • vanuit een lange termijn visie handelen

 schepper

 •  onafhankelijk zijn
 • creatief zijn

 initiatiefnemer

 •  verantwoording nemen
 • feedback geven

In deze rollen hoeven we niet steeds ons gelijk te krijgen maar kunnen we ook succes hebben en ervaren.

Geluk

Op weg naar verbetering, op weg naar geluk is het beoordelen van  mensen en situaties vanuit deze driehoeken als kijken door één van de vensters van het leven.

Handgrepen

Op zoek naar handgrepen om meer begrip voor en vat op ons eigen reageren en handelen te krijgen.

En zo beter samen te kunnen leven en werken met anderen.

Bewaren

0 reacties

Plaats een Reactie

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen in het landschap van de ziel.

Jouw e-mailadres zal niet gepubliceerd worden en de vereiste velden om jouw reactie te kunnen beantwoorden zijn gemarkeerd met *.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *